POWERTILBUD 5

Powertilbud5 (1)

999 kr

1xAP19 batteri, 1xAP32 batteri, 1xAP33 batteri, 2xAPC2005 bomberør, 2xAPC2008 kometrør, 2xARC0160 raketter og 2xARC0175 raketter.

Normalpris 1549,45 kr.

VARENUMMER: TILBUDSPAKKE 5